ลงประกาศฟรี

โปรโมทเว็บ => ธุรกิจมาแรง => ข้อความที่เริ่มโดย: kkthai20009 ที่ มกราคม 13, 2018, 07:55:57 PM

หัวข้อ: แจกแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง
เริ่มหัวข้อโดย: kkthai20009 ที่ มกราคม 13, 2018, 07:55:57 PM
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง
(https://3.bp.blogspot.com/-Ov5nHmw1dFQ/Wk87JXB-62I/AAAAAAAABHs/iSkPg9bgtjQuBBX2ShBumcL1bRydIrLpwCPcBGAYYCw/s640/%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-Ov5nHmw1dFQ/Wk87JXB-62I/AAAAAAAABHs/iSkPg9bgtjQuBBX2ShBumcL1bRydIrLpwCPcBGAYYCw/s1600/%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5.jpg)

- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองท่าโขลง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://goo.gl/fPZQA9)
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://goo.gl/gzuSGU)
เข้าดูยูทูบสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://youtu.be/MDcmGRkPeJ8)
เข้าดูบล๊อกที่ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://xn----wwfp5dbp5fuap4a4d9i5a6f.blogspot.com/2018/01/blog-post_72.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://goo.gl/fPZQA9)

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง,คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าโขลง