ลงประกาศฟรี

โปรโมทเว็บ => ธุรกิจมาแรง => ข้อความที่เริ่มโดย: kkthai20009 ที่ มกราคม 13, 2018, 07:59:58 PM

หัวข้อ: ฟรีแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี
เริ่มหัวข้อโดย: kkthai20009 ที่ มกราคม 13, 2018, 07:59:58 PM
โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี
(https://2.bp.blogspot.com/-SS1h51ahY50/Wk9EJdySjRI/AAAAAAAAA1U/cqm9yNg7QIYCnzVuP6l1gx9CqvUBuNWEACEwYBhgL/s640/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C.jpg) (https://2.bp.blogspot.com/-SS1h51ahY50/Wk9EJdySjRI/AAAAAAAAA1U/cqm9yNg7QIYCnzVuP6l1gx9CqvUBuNWEACEwYBhgL/s1600/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C.jpg)

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลปัตตานี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๕๖
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
- ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเว็บที่ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี (https://goo.gl/HtBDM1)
เข้าดูเพจสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี (https://goo.gl/gBjjrw)
เข้าดูยูทูบสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี (https://youtu.be/aA05TzMzP0A)
เข้าดูบล๊อกที่ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี (https://xn--72c2aaqbbhw0bh0a7cyb2dlbf9cwo.blogspot.com/2018/01/blog-post_47.html)

 
(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี (https://goo.gl/HtBDM1)

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี