แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kiet

หน้า: [1]
1
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ทนายความ" จากสำนักงานกฎหมาย และทนายความในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เขียนดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งที่เป็นหน้าตาที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของทนายความได้ชัดเจนที่สุด ตามความเห็นของผู้เขียน ย่อมเป็น “สำนวนคดี” ในแต่ละคดีที่ทนายความผู้นั้นเคยทำ ซึ่งจะบันทึกเรื่องราวของคดีทั้งหมดตั้งแต่การวางรูปคดี การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การร่างฟ้อง ร่างคำให้การ จังหวะและรูปแบบการยื่นคำคู่ความต่างๆในคดีเพื่อชิงความได้เปรียบในคดี การแถลงด้วยวาจาต่างๆที่จะปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณา ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงไหวพริบและความกล้าหาญในการรักษาผลประโยชน์ของลูกความ และที่สำคัญที่สุด บันทึกการถามพยาน ที่จะแสดงให้เห็นถึงฝีมือในการถามพยานของทนายความ โดยเฉพาะทนายความเชียงใหม่ คนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการซักถาม ถามค้าน ถามติง

ซึ่งทนายความคนไหน จะเป็นทนายความเก่ง หรือทนายความฝีมือดี หรือไม่ ย่อมรู้ได้โดยการตรวจสอบสำนวนคดีในอดีตของทนายความผู้นั้น อาทิเช่น มรดก, ที่ดิน, ครอบครัว, หย่า, เช็คเด้ง, ฉ้อโกง, ยักยอก, หมายเรียก, กู้ยืม, ผิดสัญญา, คดีแพ่ง หรือคดีอาญา เป็นต้น เพราะสำนวนคดีแต่ละคดี ย่อมจะบ่งชี้ให้เห็นว่า ที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความผู้นั้นมีความใส่ใจในการทำคดีเพียงใด มีความสามารถในการร่างฟ้อง ร่างคำให้การเพียงใด มีสไตล์การทำงานที่รักษาผลประโยชน์ของลูกความแค่ไหน และมีฝีมือในการซักถาม ถามค้าน ถามติง แค่ไหน

ดังนั้นตามความเห็นของผู้เขียนในฐานะสำนักงานที่ปรึกษา กฎหมาย และทนายความในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งมั่นส่งเสริมนโยบายสภาทนายความในการช่วยเหลือสังคม โดยมีทีมเครือข่ายในจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และปาย ขอเรียนว่า หากท่านเป็นประชาชนผู้มีคดีความและต้องการหาทนายความเก่ง ๆ อย่างแท้จริงในการทำงาน ท่านก็ควรต้องขอตรวจสอบสำนวนคดีที่ทนายความผู้นั้นเคยทำมาก่อนในอดีต  เช่นถ้าท่านต้องการหาทนายความในสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานทนายความ เพื่อฟ้องคดีแพ่งหรืออาญาหากท่านเป็นโจทก์ หรืต่อสู้คดีอาญาในคดีที่ท่านตกเป็นจำเลย อาทิเช่น เช็คเด้ง, ฉ้อโกง, ยักยอก, กู้ยืม,ที่ดิน, ครอบครัว, หย่า, ผิดสัญญา, หมายเรียก, คดีแพ่ง หรือคดีอาญา เป็นต้น ท่านก็ต้องขอตรวจสอบสำนวนคดีอาญาที่ทนายความผู้นั้นเคยทำมาก่อน และหากท่านมีฐานะเป็นทนายความ โดยเฉพาะในฐานะสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความในจังหวัดเชียงใหม่ ทนายความจังหวัดลำพูน ทนายความจังหวัดลำปาง ทนายความจังหวัดเชียงราย ทนายความจังหวัดแพร่ ทนายความจังหวัดน่าน ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทนายความอำเภอปาย และทนายความกรุงเทพมหานคร ท่านก็ควรรวบรวมสำนวนต่างๆที่ท่านเคยทำไว้อย่างเป็นระบบและแบ่งแยกให้เป็นหมวดหมู่ อาทิเช่น คดีแพ่ง, คดีอาญา, มรดก, ที่ดิน, ครอบครัว, หย่า, เช็คเด้ง, ฉ้อโกง, ยักยอก, กู้ยืม, หมายเรียก หรือ ผิดสัญญา เป็นต้น เพื่อให้ลูกความรายใหม่ของท่านตรวจสอบได้ เพื่อที่จะยืนยันได้ว่าท่านเป็น “ของจริง” ซึ่งยังเป็นประโยชน์ในการที่ท่านในฐานะในฐานะสำนักงานกฎหมายและทนายความที่จะค้นคว้าหรืออ้างอิงสำนวนคดีเดิมในการทำงานครั้งหลัง และเป็นการกระตุ้นเตือนตนเองในฐานะในฐานะสำนักงานกฎหมายและทนายความในจังหวัดต่างๆ ให้ตั้งใจทำงานให้ดีอีกทางหนึ่งด้วย หากท่านหรือท่านทนายความท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

ท่านสามารถติดต่อผม ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความ ได้ที่
http://www.icothai.com/
http://xn--72cf2bi6bdb7ewc6a5isb5d.com/
http://www.xn--42c1bfb5bcc5bc8hd9e7m.com/
https://www.facebook.com/chiangmailawyer1/

ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ ทนายความเชียงใหม่
https://www.facebook.com/kiettisak.phantawong


หน้า: [1]