ผู้เขียน หัวข้อ: ทนายความ ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา โทร 061-1069577  (อ่าน 19 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

jobthaid

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 188
    • ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่ ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา โดยคุยกับทนายความฟรี ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี และรับว่าความ(ไม่ฟรี) อยากรู้เรื่องทนายศาล คุยกับทนายใจดี

คดีกู้ยืมเงิน คดีบัตรเครดิต คดีพิพาทเกี่ยวกับมรดก คดีผิดสัญญาต่างๆ ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท  คดีครอบครัว คดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดิน คดีฟ้องขับไล่

      ปรึกษากฎหมาย ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา       บริการปรึกษากฎหมาย ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา
- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา
- ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา  รับว่าความคดีมรดก คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายรับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
- ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความ ฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยารับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย 
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา
ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดีคำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)
1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง
6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ
 
      หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ  ปทุมธานี,นนทบุรี,นครนายก,อยุธยา
***********************
อยุธยา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ พระนครศรีอยุธยา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ท่าเรือ
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นครหลวง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางซ้าย
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางไทร
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางบาล
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางปะหัน
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางปะอิน
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บ้านแพรก
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผักไห่
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ภาชี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ มหาราช
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ลาดบัวหลวง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ วังน้อย
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เสนา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ อุทัย
***********************
ปทุมธานี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองปทุมธานี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ คลองหลวง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ธัญบุรี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ลาดหลุมแก้ว
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ลำลูกกา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ สามโคก
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หนองเสือ
***********************
นนทบุรี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองนนทบุรี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ไทรน้อย
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางกรวย
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางบัวทอง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บางใหญ่
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ปากเกร็ด
***********************
นครนายก
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองนครนายก
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บ้านนา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ปากพลี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ องครักษ์
****************